Måndag 29/6
Runt Storsjön.
Överhogdal - Svenstavik - Persåsen - Myrviken - Hallen - Mörsil - Alsen -
Nälden - Ytterån - Rödön - Frösön - Orrviken - Hackås - Rätan - Överhogdal.


Det är inte bara "Snidarn" som kan.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

Foto: Snidarn, Hälge och El Lobo