Stort tack till alla härliga bikers, från Skåne i söder till Haparanda
i norr, som besökte oss och gjorde träffen så trevlig!
Välkommen åter 2019-06-27--30!