Om intresse finns av att betala för en annonsplats
www.hvmc.se, kontakta info(a)hvmc.se.

Vi förutsätter att ni är seriös och att reklamen är förenlig med vår verksamhet och policy. Vi avgör
vilka som får annonsera på vår hemsida. Annonspriset bestäms när vi vet innehåll och storlek.
 

 

Annonsstorlekar liggande banner:

Variationer mellan 100 till 600 pixlar i bredd och 50 till 100 pixlar i höjd.

 

Annonsstorlekar stående banner:

Fast bredd 100 pixlar och variationer mellan 100 och 600 pixlar i höjd.

 

Vi kan tillverka en annonsbanner åt er, om ni vill!