Medlemskap

Blankett för medlems-
ansökan i Hog Valley MC!

Anmälan medlem-
skap i SMC!
Medlemmarna delas in i tre kategorier – Members (Fullvärdiga medlemmar), Prospects (Supporters som vill
bli Members) och Supporters (Stödmedlemmar). Klubben har totalt 47 medlemmar, från Norrbotten till
Bohuslän och Australien, med totalt 38 motorcyklar. Se oss och våra hojar här!

   7 Members
   3 Prospects
 24 Supporters med motorcykel
 14 Supporters utan motorcykel
----------------------------
  48 medlemmar
Yamaha   7 st
Harley-Davidson   10 st
Honda   8 st
Kawasaki   5 st
Suzuki   3 st
BMW   0 st
Victory 0 st
Ducati   0 st
Boss Hoss 1 st
Triumph 2 st
Moto Guzzi 1 st
Indian 1 st
KTM 0 st
VW Trike 1 st
  ----------
39 stMedlemmarnas spridning över landet - Members, Prospects och Supporters.

För att kunna bli Member (Fullvärdig medlem) måste du först ha varit Prospect i minst ett år.
Dessutom måste du själv köra motorcykel och ha någon form av anknytning till Hogdalsbygden
med omnejd, genom boende, fritidsboende, släktskap, nära vänner eller liknande. Alla som vill
bli Member måste dessutom aktivt delta i klubbens arrangemang och aktiviteter och bidra till
klubbgemenskapen. Prospecttiden är alltså till för att visa att man är värdig att väljas in som Member.

Även övriga, som inte har anknytning till Hogdalsbygden eller inte själva kör motorcykel, kan bli
Supportermedlemmar.

 Members har rätt att bära och använda klubbens backpatch / ryggmärke.
Alla former av medlemmar har rätt att bära och använda klubbens
frontpatch / supportermärke,
 dock ej som ryggmärke.
Alla former av medlemmar bär den helgula snusnäsduk / halsduk som, förutom klubbens
märken, ska vara ett kännetecken för klubben.


Toppen av slalombacken i Järvsö.

Hur blir man medlem?
Den som önskar bli medlem i klubben, ska skriftligen ansöka om detta.
Ansökningsblankett finns
här! (Kräver programmet Adobe Reader som kan laddas hem gratis här.)
Kan du inte öppna filen, se sidan kontakt eller hör av dig till någon i
styrelsen så får
du en utskriven med Posten.
Efter att medlemsansökan inkommit till styrelsen tas frågan upp på nästa
medlemsmöte eller årsmöte för inval av ny medlem.

Medlemsavgift.
Den årliga medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet och är för närvarande:
400:- kr för Member och Prospect.
200:- kr för Supportermedlem.


Eftersom klubben är ansluten till
Sveriges MotorCyklister
erhåller du, som medlem hos oss, rabatt på SMC:s medlemsavgift.
Vi ser gärna att du är medlem i SMC. Anmäl dig här!

(Ange att du är medlem i Hog Valley MC för att få rabatten.)
Fördelarna med att vara med i SMC ser du
här!

 

Uteslutning.
Medlem som inte sköter sig, i samband med MC-åkning eller någon av
föreningens aktiviteter, kan efter medlemsbeslut uteslutas ur föreningen.

Kortegekörning.
Det är, för allas säkerhet, viktigt att följa reglerna för körning i
kortege när vi är ute och åker i större sällskap. Reglerna finns här!

 
Större delen av Membersgänget 2012.